Wieści Rolnicze

Południowa Oficyna Wydawnicza
ul. Kasprzaka 1a
63-200 Jarocin
tel. 62 747 15 31, fax: 62 747 17 60
e-mail: redakcja@wiescirolnicze.pl
www.wiescirolnicze.pl

„Wieści Rolnicze” to bezpłatny magazyn dla rolników Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego, Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Łódzkiego, Mazowieckiego i Lubelskiego. Nakład wynosi od 42.000 do 46.000 egzemplarzy.
Publikujemy artykuły poruszające problemy ważne dla rolników. Przekazujemy informacje o nowych uregulowaniach prawnych, dopłatach z Unii, przepisach emerytalno-rentowych, a także porady agronomów, specjalistów ODR i firm obsługujących wieś. Prezentujemy wyspecjalizowane gospodarstwa, przetwórnie i produkty służące rolnikom. Fachowe treści chcemy przekazywać prostym i przystępnym językiem.