Doniesienia

FERMA 2022 – podsumowanie

Informacja prasowa DLG Agrofood
02.03.2022, Bydgoszcz

Targi Ferma – specjalistyczne targi dla fachowców produkcji zwierzęcej

W dniach 25 – 27 lutego 2022 roku, po raz pierwszy w Bydgoszczy w Hali BCTW, po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, odbyły się Targi FERMA.

Dotychczasowa lokalizacja (EXPO Łódź) z uwagi na pełnioną funkcję – tymczasowy szpital COVID-19 – zmusiła organizatora do zmiany miejsca organizacji imprezy. Jak podkreślali organizatorzy, najważniejszą kwestią stała się możliwość powrotu do organizacji imprez targowych, a biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację – wybuch wojny na Ukrainie w dniu rozpoczęcia imprezy – satysfakcją napawał ich fakt, że targi w ogóle mogły się odbyć.

Podczas 24 edycji FERMY ponad 120 wystawców zaprezentowało bogatą ofertę wszystkiego, co niezbędne w chowie i hodowli począwszy od genetyki poprzez pasze i systemy ich zadawania, aplikacje do zarządzania hodowlą, leki i preparaty weterynaryjne, roboty udojowe, wyposażenie, budynki inwentarskie, maszyny do zbioru i konserwacji pasz, a także ładowarki. Odnotowano obecność firm z 10 państw, w tym z Pakistanu, Hiszpanii, Włoch, Szwecji, Niemiec, Francji, Holandii, Danii i Czech.

Targi to jednak nie tylko ekspozycja firm. W ponad 20-letniej historii imprezy, co roku niezwykle istotnym elementem była i jest konferencja naukowo-techniczna. W tym roku organizatorzy zaprosili do wzięcia udziału w panelach dyskusyjnych dla hodowców trzody chlewnej i bydła. Moderatorem pierwszej części był dr Tomasz Schwarz (UP Kraków), który poprowadził dyskusję pt.: „Co lepsze dla producentów świń, co lepsze dla środowiska? – czy istnieje konflikt interesów?”. Z kolei Martin Ziaja (PFHBiPM) wraz z dyskutantami wśród, których znalazł się m.in. attaché ds. rolnictwa ambasady Niemiec Pan Friedemann Kraft, omówili Zielony Ład i jego skutki dla producentów mleka. W tej części konferencji znalazły się również prelekcje poświęcone dobrostanowi krów, technologiom żywienia, mającymi wpływ na ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, jak również zwalczanie zapalenia wymienia i omówienie aktualnej sytuacji na rynku mleka oraz tego jakie są jego prognozy.

Niezwykle miłym akcentem podczas uroczystości otwarcia imprezy, było uhonorowanie byłego prezesa DLG Agrofood, organizatora Fermy, Pana Ludwika Apolinarskiego. Otrzymał on z rąk prezydenta DLG Hubertusa Paetowa, srebrny medal DLG za zasługi we współpracy międzynarodowej. Podziękowania za wieloletnią współpracę złożył również prezydent PFHBiPM Pan Leszek Hądzlik. Do podziękowań dołączył również Pan Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, który w swoim wystąpieniu odniósł się także do wojny na Ukrainie i jej przewidywanych skutków dla naszego rolnictwa, a w szczególności dla polskich hodowców.

 

Kolejna edycja FERMY odbędzie się w hali BCTW w Bydgoszczy, w dniach 24 – 26 lutego 2023!