Program

Nowości

Serdecznie zapraszamy firmy do zgłaszania produktów, które po raz pierwszy będą prezentowane na targach.

Komisja, w skład której wchodzą pracownicy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, pracownik naukowy oraz przedstawiciel organizatora, przyznaje Znak „Nowość”.

Produkty oferowane przez Wystawców mogą pretendować również do Złotego Medalu targów.
Dla każdego z wyróżnionych oprócz tradycyjnej formy (medal/znak nowość) organizatorzy przygotują okolicznościowy dyplom oraz elektroniczną wersję nagród, którą można posługiwać się we wszelkich materiałach promocyjnych takich jak foldery, ulotki, opakowania itp.

Nagrodzona Firma otrzyma od organizatora specjalną tabliczkę informacyjną, która pomoże zidentyfikować nagrodzony produkt poprzez jego oznaczenie jeśli jest prezentowany na imprezie lub wykorzystana jako informacja na stoisku Wystawcy.

Dodatkowo każdy z laureatów znajdzie się w części katalogu targowego wydzielonej specjalnie dla wspomnianych wyżej konkursów. Informacja o nagrodzonych znajdzie się w mediach branżowych obecnych na targach, jak również na stronie internetowej organizatora. Będzie podawana również przez radiowęzeł targowy przez wszystkie dni trwania imprezy.

Produkt można zgłosić na stronie nr 8 w FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM.

Zapraszamy do zgłoszenia Państwa produktów!

Do przeglądania plików PDF potrzebujesz bezpłatnego progamu Acrobat Reader. Możesz pobrać go tutaj.