Konferencje

FORUM HODOWLI BYDŁA 
– PRODUKCJI MLEKA I ŻYWCA WOŁOWEGO

Piątek 15.02.2019

SALA A

MODERATOR: prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski

11:00 – 11:30

prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski – UR Kraków

Tłuszcze paszowe w żywieniu krów 

11:30 – 12:00

dr inż. Zbigniew Lach – OHZ Osięciny Sp. z o.o.

Sposoby pokrycia zapotrzebowania krów na energię

12:00 – 12:30

dr hab. Jarosław Kański – UR Kraków

Dlaczego i jak powinniśmy oznaczać dNDF, czyli strawne NDF?

12:30 – 13:00

Zbigniew Pustuła – Blattin Polska Sp. z o.o.

Żywienie, a dobrostan krów mlecznych

AULA EXPO

12:00 – 13:00

DEBATA: Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Aktualne problemy polskiego rolnictwa i możliwości ich rozwiązania                                                                                                                                                                                         

SALA B

MODERATOR: prof. dr hab. Krzysztof Rypuła

11:00 – 11:30

prof. dr hab. Krzysztof Rypuła – UP Wrocław

Płuca cieląt – co możemy zrobić by je chronić?             

11:30 – 12:00

lek. wet. Szymon Kotwica – Gabinet Weterynaryjny Wschowa

Znoszenie bólu poporodowego u krów wysokowydajnych – doświadczenia własne

12:00 – 12:30

lek. wet. Kamil Kossakowski – Embriowet – zespół ET, Bartoszyce

Embriotransfer – narzędzie pracy nowoczesnego hodowcy

12:30 – 13:00

mgr. inż. Piotr Skoczek- Somatic – Doradztwo Żywieniowe i zootechniczne zwierząt

Żywienie a wydajność – sztuka mądrych oszczędności

Sobota 16.02.2019

SALA A

MODERATOR: prof. dr hab. Tomasz Strabel – PFHBiPM – Centrum Genetyczne

Zwiększenie zysków z produkcji mleka z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć genetyki.

11:00 – 11:30

dr inż. Agnieszka Nowosielska – PFHBiPM

Genotypowanie elementem nowoczesnego zarządzania stadem

11:30 – 12:00

dr inż. Katarzyna Rzewuska – PFHBiPM

Indeks ekonomiczny sposobem na powiększanie zysków   

12:00 – 12:30

Karol Jaroch, Krzysztof Bączkiewicz – PFHBiPM

Nowoczesne podejście do walki z kulawizną

12:30 – 13:00

Łukasz Wodas – PFHBiPM

Ograniczenie ryzyka trudnych porodów z wykorzystaniem genetyki

SALA B

MODERATOR: prof. dr hab. Piotr Goliński

11:00 – 11:30

prof. dr hab. Piotr Goliński – UP Poznań

Paszowe wykorzystanie użytków zielonych w świetle zmian klimatycznych   

11:30 – 12:00

prof. dr hab. Roman Łyszczarz – UTP Bydgoszcz

Współczesna i perspektywiczna rola gatunków i odmian roślin łąkowych w kształtowaniu zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych w warunkach suszy

12:00 – 12:30

Andrzej Mirek, Zbigniew Pustuła – Blattin Polska Sp. z o. o.

Żywienie, a dobrostan krów mlecznych 

12:30 – 13:00

prof. dr hab. Roman Łyszczarz – UTP Bydgoszcz

Renowacje i zakładanie trwałych i polowych użytków zielonych w warunkach ryzyka pogodowego z wykorzystaniem potencjału produkcyjnego polskiego nasiennictwa traw i motylkowatych drobnonasiennych

13:00 – 13:30

Panel dyskusyjny moderator: Oskar Wysocki – CDR Poznań

Jak zarządzać podstawowym stadem krów mlecznych, aby obniżyć koszty?

AULA EXPO – Redakcja magazynu “Elita – dobry hodowca”

11:00 – 11:30

Jelle Zijlstra – Uniwersytet Wageningen

Zarządzanie gospodarstwem mlecznym w najbliższych 10 latach: Jak dostosować się do zmieniających się czasów?          

11:30 – 12:00

prof. dr hab. Adam Traczykowski – UTP Bydgoszcz

Najczęściej występujące choroby u krów mlecznych        

12:00 – 12:30

dr Ryszard Kujawiak – Sano Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.

Żywienie krów zasuszonych                         

AULA EXPO                                                                                    

12:30 – 13:00

Mariusz Tatka – CDR Poznań

Wspólna polityka rolna po 2020 roku – zasady wsparcia, dofinansowanie inwestycji dla gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich                                    

FORUM HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ

Piątek 15.02.2019

SALA C

MODERATOR: dr inż. Rafał Leroch – red. nacz. „Hoduj z głową świnie”, red. Mirosław Lewandowski, red. Remigiusz Kryszewski

10:30 – 10:40

Rozpoczęcie forum

Konferencja “Hoduj z głową świnie” APRA Sp. z o.o.

10:40 – 11:10

lek. wet. Paweł Wróbel

Zagadnienia związane z przyczynami biegunek w początkowej fazie tuczu

11:15 – 11:45

dr Tomasz Schwarz – UR Kraków

Żywienie w tuczu – ekonomia, dobór genetyki i wskaźniki tuczu

11:50 – 12:20

lek. wet. Adam Cichowski

Praktyczne sposoby zwalczania PRRS – (uwalnianie chlewni, zagrożenia, przykłady z terenu)

12:25 – 13:10

red. Mirosław Lewandowski, dr inż. Rafał Leroch, red. Remigiusz Kryszewski – redakcja „Hoduj z głową świnie”

ASF – aktualna sytuacja, problemy ze zwalczaniem, skutki bezpośrednie dla rolników (informacje z terenów zagrożonych), bioasekuracja 

13:10 – 13:40

Dyskusja i zakończenie bloku

Konferencja “Hoduj z głową świnie” APRA Sp. z o.o.

Sobota 16.02.2019

SALA C

MODERATOR: prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

10:30 – 11:00

prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

Bioasekuracja jedyny sposób ochrony stad przed ASF

11:00 – 11:30

lek wet. Mateusz Porowski – Usługi Weterynaryjne Animal – Pobiedziska

Nowe informacje dotyczące infekcyjnych przyczyn obniżonej efektywności w produkcji świń

11:30 – 12:00

lek. wet. Krzysztof Pająk – Przychodnia Weterynaryjna w Grabicy

Jak poprawić efektywność tuczu świń?          

12:00 – 12:30

dr Mirosław Wantuła – Blattin Polska Sp. z o. o.

Żywienie loch – zalecenia duńskie               

FORUM HODOWLI DROBIU

Piątek 15.02.2019

SALA D

MODERATOR: Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu – Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz

11:00 – 11:45

Adam Kuźma, radca prawny Kuźma, Organa i Wspólnicy

Formalne i prawne sposoby zabezpieczenia inwestycji drobiarskich przed konsekwencjami wynikającymi ze zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego     

11:45 – 12:30

lek. wet. Marek Rymanowski, specjalista ds. weterynarii

Innowacyjne metody walki z salmonellą zabezpieczeniem producenta w kontekście braku publicznych odszkodowań za likwidację stad

12:30 – 13:00

Katarzyna Gawrońska, Mariusz Szymyślik – KIPDiP

Praktyczny wpływ działań organizacji ekologicznych na ceny jaj oraz na zmiany zachodzące w strukturze produkcji

13:00 – 15:00 Walne zgromadzenie Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz                                                                                                                    

Jeśli macie Państwo sugestie co do interesujących was zagadnień, lub cenionych przez was specjalistów, uprzejmie prosimy o kontakt.Firmy mogą zgłaszać tematy na forum w formularzu zgłoszeniowym