Konferencje

FORUM HODOWLI BYDŁA 
– PRODUKCJI MLEKA I ŻYWCA WOŁOWEGO

Piątek 14.02.2020

SALA A

MODERATOR: prof. dr hab. Zygmunt Kowalski

11:00 – 11:45

prof. dr hab. Zygmunt Kowalski – UR Kraków

Krowa, a zmiany klimatyczne 

11:45 – 12:30

prof. dr hab. Małgorzata Schumacher-Strabel – UP Poznań

Metanogeneza w żwaczu i sposoby jej ograniczania

12:30 – 13:15

prof. dr hab. Piotr Micek – UR Kraków

Ziarno żyta jako substytut ziarna kukurydzy w żywieniu krów mlecznych

13:15 – 14:00

Wojciech Stryburski – Agrointegracja CDR Poznań

Poprawa efektywności produkcji bydła opasowego poprzez innowacyjne technologie produkcji wysokojakościowej paszy z międzyplonu

SALA B

MODERATOR: prof. dr hab. Krzysztof Rypuła

11:00 – 11:45

prof. dr hab. Krzysztof Rypuła – UP Wrocław

Wykorzystywanie mleka w kontroli chorób zakaźnych bydła – dziś i jutro            

11:45 – 12:30

Wojciech Ptak

Mastitis zakaźne czy środowiskowe – jak ograniczyć jego wpływ na jakość mleka

12:30 – 13:00

Marcin Dereń – HYPERIN

Kompendium prawidłowego mycia, konserwacji i dezynfekcji maszyn rolniczych

13:00 – 13:30

Stanisław Jamka – Agrolok Sp. z o.o.

Żywienie jako filar postępu genetycznego w stadach krów mlecznych

13:30 – 14:00

Holger Kruse – Holm & Laue GmbH & Co. KG

Żywieniowe potrzeby cieląt realizowane z użyciem automatycznych systemów karmienia

SALA C

MODERATOR: Jacek Zarzecki – Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

12:30 – 13:00

dr hab. Andrzej Łozicki

Żywienie bydła mięsnego            

13:00 – 13:30

lek. wet. Wojciech Wójcik

Profilaktyka weterynaryjna w stadach bydła mięsnego

13:30 – 14:00

Panel dyskusyjny – Moderator: Janusz Piotrowski – Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Jaka jest przyszłości produkcji bydła mięsnego w Polsce – szanse i zagrożenia?

Sobota 15.02.2020

SALA A

MODERATOR: prof. dr Krzysztof Słoniewski, PFHBiPM

11:00 – 11:30

Joanna Kwaśniewska, PFHBiPM

Program “Stado OnLine” w zarządzaniu stadem krów mlecznych

11:30 – 12:00

dr Krzysztof Słoniewski, PFHBiPM

RA STADO i WW PRÓBA – ulepszone raporty z oceny krów mlecznych

12:00 – 12:30

Krystian Korytkowski, PFHBiPM

Jak skuteczniej podejmować decyzje hodowlane w oparciu o informacje dostarczane przez PFHBIPM

12:30 – 13:00

dr Katarzyna Rzewuska, PFHBiPM

Maksymalizacja zysków dzięki wykorzystaniu Indeksu Ekonomicznego

SALA B

MODERATOR: prof. dr hab. Piotr Goliński

11:00 – 11:30

prof. dr hab. Piotr Goliński – UP Poznań

Czy użytki zielone mogą stanowić wyłączne źródło pasz w żywieniu bydła?

11:30 – 12:00

prof. dr hab. Roman Łyszczarz – UTP Bydgoszcz

Praktyczne aspekty wykorzystywania traw i motylkowych w produkcji pasz na trwałych i polo-wych użytkach zielonych w warunkach długotrwałego stresu suszy

12:00 – 12:30

dr Ryszard Kujawiak – SANO – Nowoczesne Żywienie Sp. z o.o.

Ile i jakie dawki stosować w żywieniu krów?

12:30 – 13:00

Jakub Pradelok – AP Trans Energy

Śruta sojowa jako naturalne źródło białka bez dodatków chemii. Świadome żywienie zwierząt

13:00 – 13:30

prof. dr. hab. Adam Cieślak, prof. dr hab. Małgorzata Schumacher-Strabel – UP Poznań mgr inż. Klaudia Wysocka, mgr Rafał Łuków Barbatus Trade

Preparat enzymatyczny Maxammon – przełom w żywieniu krów mlecznych

13:30 – 14:00

Ewelina Cha – Proteon Pharmaceuticals

Nawet bakteria może złapać wirusa! – Rola nowoczesnych rozwiązań fagowych w walce z chorobami bakteryjnymi w hodowli zwierząt.

AULA EXPO

PANEL Dyskusyjny – Moderator dr Ryszard Kujawiak i Martin Ziaja

10:30 – 12:00

Czy krowy są największym zagrożeniem dla środowiska? – fakty i mity.

12:00 – 14:00

DEBATA: Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wyzwania polskiego rolnictwa w obliczu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej

FORUM HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ

Sobota 15.02.2020

SALA C

MODERATOR: prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

10:30 – 11:15

prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

Czy możemy ochronić polską produkcję świń przed ASF?

11:15 – 12:00

dr Tomasz Schwarz – UR Kraków

Planowanie produkcji – podstawa bezpieczeństwa i efektywności

12:00 – 12:45

dr Krzysztof Antkowiak

Ograniczenie stosowania antybiotyków w produkcji świń poprzez optymalizację żywienia

12:45 – 13:30

dr Stanisław Niemyjski – CHOICE GENETICS

Opłacalna produkcja świń: Materiał genetyczny i remont stada!

13:30 – 14:15

Mariusz Tatka – CDR Oddział w Poznań

Analiza doboru maszyn i efektywność wykorzystania w produkcji zwierzęcej na podstawie wytycznych do wniosków inwestycyjnych realizowanych w ramach PROW

14:15 – 14:45

Bjarne Vest, Karolina Maciorowska – VESTIN

Niezależna ocena poziomu bioasekuracji

FORUM HODOWLI DROBIU

Piątek 14.02.2020

SALA D

MODERATOR: Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu KIPDiP

10:00 – 10:30 prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz – UR Kraków

Możliwości wykorzystania ziarna żyta w żywieniu drobiu

10:30 – 11:00

Karol Sobański, Ksenia Pięta – SOBMETAL Bracia Sobańscy

Pasza własnej produkcji i jej wpływ na optymalizację strawności u drobiu

11:00 – 11:30 De Heus Polska Sp. z o. o.

Nowoczesne trendy w żywieniu drobiu

11:30 – 12:00 dr hab. Monika Michalczuk – SGGW Warszawa

Oczekiwania konsumentów i producentów na rynku produktów drobiarskich

12:00 – 13:30 DEBATA branży produkcji i handlu jajami

Nadprodukcja jaj w Polsce, przyszłość chowu klatkowego, masowe „ualternatywnianie” ferm, rosnące wymagania handlu nowoczesnego

Swój udział potwierdzili:

  • Krzysztof Żyszkiewicz, Grupa Producentów „Jajolux”
  • Adrian Wyrwiński, Prezes Zarządu Aktiw Sp. z o. o.
  • Rafał Ratajczak, Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne/Towarowy chów kur niosek
  • Katarzyna Gawrońska, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz
13:45 – 15:45 Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz

Jeśli macie Państwo sugestie co do interesujących was zagadnień, lub cenionych przez was specjalistów, uprzejmie prosimy o kontakt.