VB BETON

Deutschland GmbH
Am Saale Dreieck 2
D-39240 Groß Rosenburg

Biuro handlowe w Polsce:
ul. Poznańska 62/59
60-853 Poznań
tel. 61/ 61 07 290
fax 61/ 61 07 299
e-mail: info@vbbeton.pl
www.vbbeton.pl

VB Beton produkuje od 20 lat elementy budowlane, które przeznaczone są przede wszystkim na budowę biogazowni i na silosy zbożowe stosowane w rolnictwie do przechowywania chociażby kukurydzy oraz kiszonki.