AGROECOPOWER

s.r.o.
ul. Lwowska 31-101
56-400 Oleśnica
tel. +48/ 722 102 717
e- mail: biuro@agroecopower.pl
www.agroecopower.pl

Agro Eco Power oferuje profesjonalną modyfikacje oprogramowania jednostki sterującej, traktorów i maszyn rolniczych. Dokonujemy optymalizacji parametrów jednostki sterowania, której celem jest zwiększenie mocy i obniżenie spalania paliwa, bez wpływu na żywotność silnika. Zajmujemy się także rozwojem software i hardware jednostki sterującej ECU.

Agro Eco Power offers professional software modifications of the control unit, tractors and agricultural machinery. We perform optimization of the parameters of the control unit, which aims to increase power and reduce fuel consumption without affecting engine life.
We also develop software and hardware control unit ECU.