TROUW NUTRITION

Polska Spółka z o.o.
ul. Chrzanowska 21/25
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22/ 755 02 00
fax 22/ 755 02 01
e-mail: TN.polska@nutreco.com
www.trouwnutrition.pl

Trouw Nutrition Polska Sp. z o.o. z jest jednym z największych na polskim rynku producentów premiksów przemysłowych i mieszanek mineralnych dla zwierząt gospodarskich. Oferujemy także mieszanki uzupełniające, prestartery dla prosiąt, preparaty mlekozastępcze dla cieląt, produkty prozdrowotne oraz innowacyjne dodatki paszowe. Nasze produkty powstają w oparciu o najnowsze wyniki badań ośrodków doświadczalnych Nutreco w Holandii, Kanadzie i Hiszpanii.
Stosujemy najnowocześniejsze, światowe rozwiązania w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa produktów. Od 1999 roku Trouw Nutrition Polska posiada certyfikowany system GMP, w 2001 roku rozszerzony o HCCP. Sprawność działania systemu jest dwa razy do roku weryfikowana przez niezależnych audytorów z Holandii i Belgii.
Od 2011 roku aktywnie realizujemy politykę zrównoważonego rozwoju.