SHiUZ

Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy
ul. Zamczysko 9a,
85-868 Bydgoszcz
tel. 52/ 328 03 01
fax  52/ 328 03 17
www.shiuz.pl
bydgoszcz@shiuz.pl

Jesteśmy wiodącą firmą w Polsce zajmującą się unasienianiem bydła i trzody chlewnej.

Oferujemy:
– najlepszą polską genetykę na światowym poziomie,
– buhaje wycenione genomowo,
– nasienie seksowane,
– buhaje poprawiające cechy produkcyjno-pokrojowe u potomstwa,
– nasienie knurów ras polskich i zagranicznych,
– wyniki potwierdzone w polskich warunkach,
– fachową pomoc naszych specjalistów w doborze buhajów,
– obrót zwierzętami.

Zapraszamy do współpracy inseminatorów, hodowców indywidualnych oraz przedstawicieli terenowych.