THYE LOKENBERG

Polska Sp. z o.o.
ul. Osiedlowa 27
68-114 Tomaszowo
tel. 68 360 61 99
fax 68 360 63 98
e-mail: thye@thye-lokenberg.pl
www.thye-lokenberg.pl

THYE LOKENBERG Polska Sp. z o.o. jest producentem betonowych podłóg rusztowych do bezściółkowej hodowli bydła i trzody oraz innych elementów prefabrykowanych dla rolnictwa.

W naszej ofercie:
– ruszta dla trzody o szerokości 40 cm i 120 cm, ruszta „od prosiaka do tucznika”
– ruszta dla bydła typu Vierling i Drilling-System, typu RF
o różnej szerokości i układzie szczelin, dostosowanych do wieku i wagi zwierzęcia
– płyty legowiskowe,
– podciągi, zasuwy,
– prefabrykowane zbiorniki na gnojowicę oraz silosy przejezdne

W naszej produkcji korzystamy z 50-letniego doświadczenia naszego niemieckiego właściciela.
Ciągła kontrola jakości oraz zgodność naszych produktów z wymogami przepisów o ochronie zwierząt powoduje zainteresowanie nimi w całej Europie.