TerraExim – Agroimpex

Spółka z o.o.
Zakrzewo ul. Przemysłowa 20
62-070 Dopiewo
tel./fax 61 875 42 33
e-mail: marketing@terraexim.pl
www.terraexim.pl

Kompleksowe wyposażenie budynków inwentarskich:
Doradztwo – Projekty technologiczne – Montaż – Serwis

• Systemy wentylacji,
• Systemy żywienia i pojenia
• Automaty paszowe, karmidła, poidła
• Stacje paszowe
• Karmienie na mokro
• Systemy utrzymania zwierząt:
• Ruszta plastikowe, żeliwne, betonowe
• Jarzma porodowe, kojce indywidualne
• Usuwanie i zagospodarowanie gnojowicy
• Systemy ogrzewania
• Systemy zraszania
• Transport i przechowywanie pasz
• Mieszalniki, rozdrabniacze, przenośniki
• Paszociągi linowo-krążkowe, łańcuchowo-krążkowe, spiralne
• Silosy
• Drabiny paszowe, przegrody legowiskowe, wiązania, kojce dla cieląt

Energia ze Słońca – Panele Fotowoltaiczne:
Kalkulacja inwestycji – Pomoc w uzyskaniu dofinansowania/dotacji – Projekty – Montaż – Serwis.

• Instalacje fotowoltaiczne, dachowe i naziemne.