NUTRIMIX

Polska Sp. z o.o.
ul. Jodłowa 11
Niepruszewo
64-320 Buk
tel. 61/ 871 01 03, 61/ 871 01 05
fax 61/ 871 03 02
e-mail: nutrimix@nutrimix.com.pl
www.nutrimix.com.pl

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR DODATKÓW PASZOWYCH:
1. DIAMOND V XPLS ,XPCLS– jedyne metabolity drożdży dla bydła. Zwiększają pobranie suchej masy, poprawiają strawność, wydajność mleczną oraz zdrowotność krów.
2. NITROSHURE UREA– źródło wolno uwalniającego się azotu niebiałkowego dla przeżuwaczy.
3. NUTRICHOLINE – chroniona przed rozkładem w żwaczu cholina. Poprawia wyniki rozrodu takie jak skuteczność pierwszej inseminacji, chroni wątrobę przed stłuszczaniem, zmniejsza ryzyko ketozy.
4. NUTRILIZAWKI: lizawki mineralno-witaminowe w zależności od fazy produkcji: KROWA MLECZNA, KROWA ROZRÓD, KROWA ZASUSZONA, JUNIOR PLUS.
5. STARBIND 110, 311, 421 – to preparaty dla bydła drobiu i trzody chlewnej wiążące mykotosyny. Pozwalają utrzymać dobry rozród i wysoką produkcję.
6. METHIOCOAT- chroniona przed rozkładem w żwaczu metionina. Poprawia wykorzystanie białka, pełni funkcję ochrony wątroby przed stłuszczeniem, obniża ryzyko powstania ketozy.
7. MANGHEBATI – produkty francuskiej firmy specjalizującej się w otrzymywaniu wyciągów z roślin i zastosowaniu ich w produkcji zwierzęcej.
8. BELFEED- endo-1,4-ß-ksylanaza wydajnie rozbijająca łańcuchy rozpuszczalne i nierozpuszczalne arabinoksylanów.