NOACK

Polen Sp. z o.o.
ul. Poloneza 93
02-826 Warszawa
tel. 22/ 853 37 76
tel. 22/ 853 37 80
fax 22/ 853 77 26
www.noackgroup.com

• dodatki paszowe dla bydła, drobiu, trzody chlewnej:
Du Pont: fitaza paszowa pochodzenia bakteryjnego: Axtra PHY; preparaty enzymatyczne: Ksylanaza Danisco, Axtra XB, enzymy serii Avizyme 1500; preparat probiotyczny dla drobiu Enviva Pro
Suomen Rehu: naturalny produkt zawierający kwasy żywiczne Progres; stabilizacja mikroflory jelit: Progut, stymulator mikroflory żwacza Progut Rumen;
Hamlet Protein: koncentraty białka sojowego: HP 100,HP 200,HP 300, HP AviStart, HP 800 Booster (dostępne także w wersji non GMO)
Anco: Preparaty stymulujące żerność, ograniczające skutki stresu oksydacyjnego, a także dezaktywujące mikotoksyny: Anco Fit, Anco Fit Poultry
Nukamel: Volamel Extra – sypki emulgator paszowy
Lacto Production: koncentraty białkowo-energetyczne: Ascolac38, Ascolac Ultra F, Ascolac WP, preparaty mlekozastępcze z serii Ascomilk
Volac: permeat serwatkowy (laktoza>80%): Lactoflo,
Valorex: produkty na bazie ekstrudowanego siemienia lnianego z serii EasyLin
Vetagro: chronione aminokwasy i mikroelementy na matrycy tłuszczowej
Celtic Sea Minerals: bufor treści żwacza Acid Buf
FF Chemicals: kwasy organiczne: przeciwbakteryjne Noack AC Bacteria, przeciwpleśniowe Noack AC Mould, zakwaszające Noack AC PD, do wody do picia Noack AC WTL, zakiszacz Noack AC SIL1
Borregaard: lepiszcza ligninowe: LignoBond DD i PellTech II, XTREME 25,
białka chronione SoyPass i Rapass
Nutrion: tłuszcze chronione: Palm Fat

• testy oraz urządzenia diagnostyczne do celów weterynaryjnych, pasz oraz badania żywności.