DanBred

P/S
Borupvang 5D
DK-2750 Ballerup
www.danbred.com

Twój biznes. Nasze DNA.

DanBred jest jedną z wiodących na świecie międzynarodowych firm zajmujących się hodowlą trzody chlewnej, dostarczającą rozwiązania w zakresie genetyki i usług.
DanBred posiada wysoce wiarygodne dane hodowlane i jest pierwszym hodowcą trzody chlewnej, który wykorzystuje informacje genomowe wszystkich kandydatów do hodowli przy obliczaniu wskaźnika hodowlanego, który wynosi ponad 100 000 zwierząt rocznie.

DanBred wyznacza długoterminowe, zrównoważone cele hodowlane, które są regularnie aktualizowane. Gwarantuje to, że postęp genetyczny ras DanBred Duroc, DanBred Landrace i DanBred Yorkshire zapewnia maksymalny zysk i tworzy stabilny wysoki zwrot z inwestycji dla naszych klientów. Nasze cele hodowlane są opisane na stronie www.danbred.com.
Dobrze udokumentowana genetyka i kompleksowe rozwiązania usługowe są fundamentem DanBred.