DOSSCHE

Sp. z o.o.
ul. Obozowa 32-36
62-800 Kalisz
tel. 62/ 753 87 00
fax 62/ 753 87 07
e-mail: dossche@dossche.com.pl
www.dossche.com.pl

Dossche – producent pasz, koncentratów i dodatków mineralno-witaminowych dla bydła, trzody, drobiu i innych zwierząt. Dossche posiada cztery wytwórnie w Polsce. Polecamy doradztwo żywieniowe oparte na analizie pasz gospodarskich: treściwych i objętościowych. Doradztwo i układanie dawek pokarmowych jest oparte o system żywieniowy INRA.