ZOETIS

Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
tel. 22/2234800
www.zoetis.com

Zoetis Polska Sp. z o.o. to pierwsza co do wielkości weterynaryjna firma farmaceutyczna w Polsce operująca na rynku jako firma córka Zoetis Inc. od ponad 60 lat.
Początkowo jako Pfizer Animal Health Polska, zaś oficjalnie od 2013 r. już pod samodzielną marką Zoetis Polska Sp. z o.o codziennie tworzy i rozwija wartości w interesie swoich klientów oraz całego społeczeństwa poprzez poprawę zdrowia zwierząt, zachęcanie do tworzenia zrównoważonych hodowli oraz polepszanie jakości życia. Firma z sukcesem wykorzystuje swoją wiodącą pozycję na rynku, zasoby, doświadczenie i portfolio produktów, aby wprowadzać zmiany w obszarze zdrowia zwierząt a pośrednio także i ludzi. Klienci firmy, zarówno lekarze weterynarii, jak i hodowcy otrzymują całe spektrum rozwiązań z zakresu opieki nad zwierzętami: od diagnostyki, przez prewencję, aż po leczenie za pomocą właściwego produktu. Zoetis oferuje zarówno leki, szczepionki, jak również usługi, które pozwalają zapobiegać stanom zagrożenia zdrowia i umożliwiają leczenie, a tym samym zapewniają zrównoważoną produkcję wysokiej jakości mięsa, jaj i produktów mlecznych.