WKG

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Raciszyn ul. Działoszyńska 69
98-355 Działoszyn
tel. 43/ 841 35 38
e-mail: wkg@wkg.pl
www.wkg.pl

WKG – nawozy wapienne i kredy pastewne

Produkty WKG wyróżnia zawartość CaO na poziomie 53-55%, duża reaktywność i liczba zobojętniania. Spełniają one wszelkie wymagania prawne i producenckie odnośnie czystości składu. Posiadają pełną certyfikację i wymagane badania. Podlegają stałej kontroli jakości wewnętrznej i zewnętrznej.
Wapno nawozowe (węglanowe, niezawierające magnezu) w odmianie 04 – stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie i sadownictwie do odkwaszania gleby oraz utrzymywania odpowiedniej zawartości wapnia w glebie. Produkt przeznaczony do wszystkich rodzajów gleb. Uziarnienie dobieramy zgodnie z wymaganiami technologicznymi producentów środków żywieniowych i hodowców indywidualnych.

Kredy pastewne – odpowiednio dobrane frakcje przeznaczone są dla trzody chlewnej, bydła oraz drobiu. Wapń jest niezbędnym składnikiem do ich prawidłowego wzrostu. Nasze kredy odznaczają się wysoką przyswajalnością wapnia oraz jasną barwą potwierdzającą wizualnie czystość surowca zastosowanego do ich produkcji.