URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI

ul. Suwalska 29
93-176 Łódź
tel. 42/ 68 39 100
www.lodz.stat.gov.pl

Misją Urzędu Statystycznego w Łodzi jest zapewnienie rzetelnego, obiektywnego, profesjonalnego i niezależnego realizowania badań statystycznych oraz udostępnianie informacji o sytuacji społecznej, ekonomicznej i środowiska naturalnego.
Do głównych zadań Urzędu Statystycznego w Łodzi, obok organizowania i prowadzenia badań statystycznych oraz zbierania, przechowywanie i analizy danych statystycznych, a także ich udostępniania i rozpowszechniania, należy przeprowadzanie spisów powszechnych, w tym Powszechnego Spisu Rolnego.
Najbliższy Powszechny Spis Rolny przeprowadzony zostanie w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r. we wszystkich gospodarstwach rolnych.
#liczysięrolnictwo
Zapraszamy na portal spisrolny.gov.pl z aktualnymi informacjami na temat PSR 2020.