TRZODA CHLEWNA

Ogólnopolskie Czasopismo Specjalistyczne
Wydawca: Wielkopolskie Zrzeszenie Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej
ul. Mickiewicza 33
60-837 Poznań
tel.: 61/ 84 34 425, 61/ 84 71 451
fax: 61/ 84 34 426
e-mail: redakcja@trzoda.net; reklama@trzoda.net; prenumerata@trzoda.net
www.trzoda-chlewna.com.pl

Wydawany od 1963 roku w Poznaniu miesięcznik „Trzoda Chlewna” to czasopismo specjalistyczne dla producentów i hodowców świń, zootechników i lekarzy weterynarii, obejmujące swoim zasięgiem całą Polskę. Poza dużymi gospodarstwami trzodowymi i praktykami weterynaryjnymi jego odbiorcami są między innymi mieszalnie pasz, hurtownie rolnicze, zakłady mięsne i inne firmy działające w branży rolniczej oraz ODR-y, a także uczelnie rolnicze i instytuty.
Artykuły publikowane w „Trzodzie Chlewnej” przygotowywane są przez wybitnych specjalistów, profesorów akademickich oraz pracowników instytutów, a także praktyków ściśle związanych z produkcją zwierzęcą. W każdym numerze przeczytać można opracowania nt. ekonomii chowu świń, organizacji produkcji, hodowli, żywienia, jakości mięsa, rozrodu, techniki w chlewni i budownictwa inwentarskiego oraz weterynarii i profilaktyki. Ponadto w stałych rubrykach zamieszczane są informacje branżowe z rynku krajowego i światowego, ciekawostki dotyczące nowości oraz listy i odpowiedzi na pytania Czytelników i Internautów, uczestników internetowego forum „Trzody Chlewnej”. Znajdziecie tu Państwo także informacje o działalności firm paszowych, farmaceutycznych i handlowych oraz relacje z wystaw, targów i seminariów poświęconych hodowli i produkcji świń.