Trzoda

Redakcja Ogólnopolskiego Czasopisma Specjalistycznego
Wydawca: Wielkopolskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 33
60-837 Poznań
tel. 61/ 622 97 61, 61/ 843 44 27, 61/ 843 44 25
fax 61/ 843 44 26

e-mail: bydlo@wwr.horyzont.net
bydlo.reklama@wwr.horyzont.net
bydlo.prenumerata@wwr.horyzont.net
www.bydlo.net.pl

„Bydło“ to specjalistyczne czasopismo dla hodowców i producentów bydła, zootechników i lekarzy weterynarii oraz sektora mleczarskiego, zawierające informacje na temat:
– nowoczesnych technologii produkcji i ekonomiki chowu bydła mlecznego i mięsnego,
– najnowszych osiągnięć z zakresu hodowli i żywienia bydła,
– weterynarii i profilaktyki chorób bydła,
– działalności firm paszowych, farmaceutycznych i handlowych,
– wystaw, targów, seminariów poświęconych hodowli i produkcji bydła,
– polityki rolnej państwa.