Instytut Zootechniki

Państwowy Instytut Badawczy
Adres siedziby:
ul. Sarego 2
31-047 Kraków
tel. 12/ 422 88 52
fax 12/ 422 80 65

Adres korespondencyjny:
ul. Krakowska 1
32-083 Balice
tel. 12/ 357 25 00 – Centrala
tel. 12/ 357 27 00, 12/ 357 28 00 – Sekretariat
fax 12/ 285 67 33
e-mail: izooinfo@izoo.krakow.pl
www.izoo.krakow.pl

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie-Balicach, to największy w resorcie rolnictwa instytut o zasięgu ogólnokrajowym, zajmujący się sferą badań i prac rozwojowych, obejmujących hodowlę wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich oraz całokształt problematyki produkcji zwierzęcej. Funkcję Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB pełni prof. dr hab. Eugeniusz Herbut.
Działalność Instytutu ukierunkowana jest na bieżące i perspektywiczne potrzeby produkcji bezpiecznej żywności w warunkach przyjaznych dla zwierząt i środowiska przyrodniczego, a także wykorzystanie zwierząt gospodarskich dla celów biomedycznych.
Przy Instytucie Zootechniki PIB powołano Fundację Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego PATRONUS ANIMALIUM, której prezesem jest prof. dr hab. Jędrzej Krupiński, a wiceprezesem jest mgr Piotr M. Mikosz.