TOPMLEKO

A. Kuc, Z. Gołaszewski Sp. j.
ul. Elbląska 34
10-672 Olsztyn
(+48) 785 51 51 41
(+48) 693 44 71 05
(+48) 661 61 07 07
e-mail: topmleko@topmleko.pl
www.topmleko.pl

Optymalna produkcja mleka!
folie kiszonkarskie pryzmowe i do balotów, siatki i sznurki, mieszanki mineralno-witaminowe, koncentraty, preparaty mlekozastępcze, emStymulatory paszowe, drożdże paszowe, preparaty przeciw biegunkom, dippingi, maści, filtry, płyny do mycia i dezynfekcji, nasiona traw i kukurydzy, nawozy dolistne, zakiszacze,
Topmleko od 10 lat zaopatruje hodowców bydła mlecznego w znakomitej jakości środki produkcji podnoszące wydajność i zyskowność a także bezpieczeństwo hodowli oraz komfort pracy. Niektóre produkty Topmleko, jak na przykład folia pryzmowa SILL VER Silo Strong, stały się wyznacznikiem jakości w rolnictwie i wzorem do naśladowania.
Jedną ze sztandarowych grup produktów Topmleko są emSTYMULATORY (ang. emSTIMULATORS – energy multiple stimulators). To zaawansowane technologicznie kompozycje mikro- i makroelementów oraz składników energetyzujących, stymulujące rozwój zwierzęcia, produkcję mleka oraz procesy immunologiczne (odporność). Dzięki precyzyjnym i celowanym dawkom rozwijane są u zwierząt cechy pożądane z punktu widzenia produkcji.