TOPIGS NORSVIN

Polska Sp. z o.o.
ul. Sycowska 46
60-003 Poznań
Biuro: +48 606 149 738
e-mail: topigsnorsvin@topigsnorsvin.pl
www.topigsnorsvin.pl

Topigs Norsvin
GENETYKA PRZYSZŁOŚCI

Topigs Norsvin działa w obszarze genetyki trzody chlewnej i jako najbardziej innowacyjna firma na świecie już dziś tworzy rozwiązania , które pomogą klientom sprostać wyzwaniom przyszłości. Prowadzi intensywny program badawczo-rozwojowy w oparciu o największą na rynku bazę danych. Uważnie obserwując zmiany na rynku, trendy gospodarcze, społeczne oraz potrzeby klientów firma szuka odpowiedzi w konsekwentnym i zrównoważonym postępie. Będąc pierwszym ogniwem łańcucha dostaw stawia na innowacyjność i komplementarność produktów oraz partnerstwo w relacjach, oferując swoim klientom wszechstronne wsparcie i serwis. Poprzez wypracowany styl działania Topigs Norsvin aktywnie angażuje się w rozwój całej branży.