ThermoEye

Al. Politechniki 4
93-590 Łódź
tel. 789336281
e-mail: conatct@thermoeye.eu
www.thermoeye.eu

ThermoEye jest to innowacyjny system, umożliwiający wykrycie gorączki wśród trzody. Rozwiązanie pozwala dokonać wstępnej diagnozy ogniska chorobowego by następnie poinformować hodowcę lub weterynarza. Bezobsługowy system detekcji pozwala monitorować stan zdrowia stada w trybie ciągłym 24h/7.