SPANVALL

Spanvall A/S
Tissøvej 41, Jorløse
4490 Jerslev
Dania
tel. +45 702 601 81
fax +45 698 044 03
www.spanvall.dk

Spanvall został założony w 1969 roku przez Kaja Østergaard, specjalizującego się w hodowli drobiu, którego ideą było podniesienie jakości odchowu oraz dobrostanu hodowanych zwierząt. Dziś Spanvall na rynku unijnym jest wiodącym producentem zaawansowanych i skierowanych dla profesjonalistów ściółek, szczególnie polecanych do hodowli kurczaków, świń, krów oraz koni . Nasze ściółki pochodzą z wyselekcjonowanych wiórów świerkowo – sosnowych, odpylonych i przesianych, dzięki czemu hodowca otrzymuje naturalny produkt o najwyższej jakości. Najnowszy i innowacyjny produkt firmy – Spanvall Special Mix to bardzo efektywna ściółka , wykazująca bardzo wysoki stopień absorpcji wilgoci i szkodliwych gazów, najlepsza do hodowli kurcząt.

Spanvall was founded in 1969 by Kaj Østergaard, specializing at that time in poultry breeding, who found a special interest in the quality and animal health. Today Spanvall is a leading producer on the European market of advanced and professionals focused breeding litter designed especially for chickens, pigs, cows and horses. Our beddings are processed from selected pine and spruce wooden shavings and dust cleaned in order that the breeder receives the best quality of a natural material. Spanvall´ s latest and innovative product – Spanvall Special Mix – is a super efficient product which has a very high absorbent feature of gases and moisture, the best for chicken production.