SCHIPPERS

Schippers Export B.V.
Rond Deel 12
5531 AH BLADEL
NEDERLAND (HOLANDIA)
tel: 0031497-339774
e-mail: export@schipper.eu
www.msschippers.com

Rodzinna firma MS Schippers rozwija produkty i usługi służące poprawie w zarządzaniu gospodarstwem od blisko 50 lat. Progres, jaki firma osiągnęła w ostatnich latach, uświadomił nam jej nieograniczone możliwości. MS Schippers jest bardziej ambitna niż kiedykolwiek i dołoży wszelkich starań, aby służyć rolnikom jeszcze lepiej.

The family run business MS Schippers has been developing products and services to improve farmers’ management for nearly 50 years. MS Schippers’ growth of recent years did her realize that the possibilities are endless. MS Schippers is more ambitious than ever and will make every effort to farmers to serve them even better.