SCHAUMANN

Polska Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 14
62-200 Gniezno
tel. 061 4245205 / 06
fax 061 4245207
e- mail: schaumann@schaumann.pl
www.schaumann.pl

Schaumann – specjalista w żywieniu, chowie i hodowli zwierząt, to firma z 80-letnią tradycją. Odpowiednio dopasowany system firmy Schaumann oferuje każdemu producentowi zwierząt, niezależnie od wielkości, indywidualne rozwiązania umożliwiające stałe powiększanie jego sukcesu w gospodarstwie.
Oferuje: premiksy, mieszanki paszowe uzupełniające, prestartery, koncentraty, pasze, preparaty mlekozastępcze, zakwaszacze oraz zakiszacze.
Produkty Schaumann-a są dopasowane do produkcji żywności niezmodyfikowanej genetycznie.