ROLSTAL Pawłowski

Sp. z o.o.
ul. Różańska 45
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. +48 29 645 74 00
e-mail : rolstal@rolstal.pl
www.rolstal.com
www.rolstal-hale.pl

Firma Rolstal Pawłowski powstała w 1989 r. jest wiodącym w kraju producentem hal stalowych i wyposażenia budynków inwentarskich dla bydła, trzody i koni. Działalność firmy i jakość oferowanych wyrobów została wielokrotnie nagrodzona na wielu wystawach w branży hodowlanej. W bogatej ofercie firmy znajdują się : konstrukcje stalowe budynków inwentarskich; wyposażenie do hodowli bydła; wyposażenie do hodowli trzody; stajnie i ujeżdżalnie dla koni. Zapraszamy na nasze stoisko na targach.

The company Rolstal Pawłowski was founded in 1989 and is a leading Polisch manufacturer of steel halls and equipment for livestock buildings for cattle, pigs and horses. The company’s activity and quality of products has won several awards at many shows in the livestock industry. The wide range of the company are: steel structures for livestock buildings, equipment for animal husbandry, pig farming equipment, stables and riding arenas for horses. We invite you to visit our stand at the fair.