POLSUS

Polski Zwiazek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS
ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa
tel. 22 882 82 01
fax. 22 723 00 83
e-mail: polsus@polsus.pl
www.polsus.pl

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej “POLSUS” jest organizacją samorządową, działającą od 1958 roku. Obecnie zrzesza 13 organizacji wojewódzkich, obejmując zasięgiem działania teren całego kraju. Głównym zadaniem PZHiPTCh „POLSUS” jest prowadzenie oceny wartości użytkowej świń oraz prowadzenie ksiąg hodowlanych świń następujących ras: wielka biała polska, polska biała zwisłoucha, puławska, duroc, pietrain i hampshire.