POLSKIE DROBIARSTWO

tel. 61 221 66 31
e-mail: redakcja@polskie-drobiarstwo.pl
www.polskie-drobiarstwo.pl

Polskie Drobiarstwo to doskonały, solidny i nowoczesny miesięcznik ukazujący się od 1992 roku. Jest uznanym popularno-naukowym drobiarskim czasopismem zrzeszonym w Krajowej Izbie Producentów Drobiu i Pasz, a naukowy patronat nad nim sprawuje Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej. Prezentuje różnorodną tematykę , aktualne problemy dotyczące branży, starannie poruszając się po wszystkich obszarach interesujących hodowców i producentów drobiu, co łączy się z zamieszczaniem artykułów z obszaru weterynarii, żywienia, technologii produkcji czy zagadnień dotyczących środowiska lub przemysłu mięsnego. Nie brakuje też miejsca na syntetyczne opracowania płynące ze stowarzyszeń drobiarskich lub przedstawianie aspektów prawnych zagadnień istotnych dla producentów drobiu.