PACELUM-TRILUX LIGHTING SOLUTIONS

TRILUX Polska Sp. z o.o.
Pacelum agriculture lighting
ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa

Mathias-Brüggen-Straße 73
50829 Köln
tel. +49 221 59767- 184
e-mail: info@pacelum.com
www.pacelum.com

Pacelum jest specjalistą w oświetlaniu stajni dla zwierząt i szklarni. Dzięki naszemu oświetleniu zwiększamy wydajność Twojej firmy. Oświetlenie LED jest dostosowane do potrzeb zwierząt i korzystnie wpływa na dobrostan zwierząt. Nasze oświetlenie redukuje koszty energii.

Pacelum oznacza: usługę projektowania oświetlenia, 10-letni okres gwarancji, produkty odporne na amoniak i inteligentne rozwiązania w oświetleniu.

Pacelum ist ein Spezialist für Beleuchtung von Tierställen und Gewächshäusern. Mit unserem Licht steigern wir die Produktivität ihres Unternehmens. Auf Tiere abgestimmte LED-Spektren sind gut fürs Tier (Tierwohl) und senken ihre Kosten.
Pacelum steht für: Lichtplanung als Service, 10 Jahre Produktlebensdauer, Ammoniak geprüft und intelligentes Lichtlösungen.

Pacelum is a lighting specialist for animal sheds and greenhouses. With our light we increase the productivity of your company. LED spectra tailored to animals are good for animals (animal welfare) and reduce your costs.
Pacelum stands for: Light planning as a service, 10 years product life, ammonia tested quality and intelligent light solutions.