Magazyn Biomasa

Magazyn Biomasa
ul. Polna 7
62-006 Kobylnica
tel. + 48 791 44 33 22
e-mail: redakcja@magazynbiomasa.pl

„Magazyn Biomasa” – pierwsze na rynku ogólnopolskie czasopismo całkowicie poświęcone branży biomasowej. Miesięcznik jest skierowany do producentów, handlarzy i przetwórców biomasy, producentów sprzętu do pozyskiwania i obróbki biomasy, biogazowni, dużych gospodarstw rolnych, firm i urzędów zainteresowanych nowymi sposobami pozyskiwania czystej energii, członków zarządów i dyrektorów z sektora energetycznego, firm kogeneracyjnych i firm projektowych zajmujących się budową biogazowni. Magazyn jest dystrybuowany za pośrednictwem Poczty Polskiej w formule wysyłki celowanej oraz prenumeraty. Można go również znaleźć podczas najważniejszych targów poświęconych zielonej energii, a także m.in. na spotkaniach eksperckich i konferencjach poświęconych szeroko rozumianym zagadnieniom z zakresu OZE.