MAGAPOR

S.L.
PCTA. VALDEFERRIN CALLE 5
50600 Ejea de los Caballeros
tel. +34 976 662 914
fax +34 976 671 888
e-mail: international@magapor.com
www.magapor.com
contact info: Ms Ingunn Nygaard (Export Area Manager)

Firma Magapor opracowuje, produkuje i wdraża najnowszą technologię sztucznego zapładniania świń dla wszystkich procesów reprodukcyjnych w stadach knurów i loch hodowlach.
Główne udoskonalenia i innowacje pojawiają się w naszych przedłużaczach o wysokiej wydajności, kateterach do tradycyjnej i „głębokiej”inseminacji oraz pakowaniu nasienia w dawki z kontrolą toksyczności reprodukcyjnej (RTC) w zakresie efektów reprotoksycznych poprzez migrację, w jakości nasienia.

Magapor develops, manufactures and implements the latest technology in artificial swine insemination for all reproduction processes for boar studs and sow farms. The main improvements and innovations appear in our High Performance Extenders, catheters for traditional and post-Cervical Insemination, and packaging for semen doses with Reproductive Toxicity Control (RTC) of reprotoxic effects by migration in the sperm quality.