LACTO PRODUCTION

Lacto Production
ZI la Brohiniere
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
tel.+33 (0)2 99 61 79 10
fax +33 (0)2 99 61 19 93
www.lacto-production.fr

Lacto Production to francuska firma rodzinna założona w 2001 roku.
Lacto Production specjalizuje się przede wszystkim w produkcji preparatów mlekozastępczych dla młodych zwierząt (cielęta, jagnięta i prosięta), jak również koncentratu mlecznego dla producentów pasz oraz standaryzowanych surowców (słodka serwatka w proszku, białko serwatki koncentrat, odtłuszczone mleko w proszku itp.).
Zdolności produkcyjne naszej fabryki to 40 000 ton rocznie. Staramy się pozyskiwać najlepsze surowce do wszystkich oferowanych przez nas produktów, a produkt końcowy opracowujemy zgodnie z najwyższymi standardami.
Nasza misja: reagować i dostosowywać się do oczekiwań klienta w odniesieniu
do jakości, receptury, bezpieczeństwa i analizy.
• Nasze atuty: elastyczność w formułowaniu, doświadczenie na rynku zagranicznym
(wymagania, regulacje i handel) oraz obsługa klienta.
• Nasz cel: zapewnienie najlepszego odżywiania w najlepszej cenie.

Lacto Production is a French family run company founded in 2001.
Lacto Production is specialised primarily in the production of milk replacers for young
animals (calves, kids, lambs and piglets), and also in dairy concentrate for feed manufacturers and standardised raw materials (sweet whey powder, whey protein concentrate, skim milk powder, etc.). Our factory has the capacity to produce 40,000 tons per year. We strive to obtain the best raw materials for all aspects of our production and to formulate the final product to the highest standard.
• Our mission: to respond and adapt to customer’s expectations in regards
to quality, formulation, safety and analysis.
• Our Strengths: flexibility in formulation, experience in the foreign market
(requirements, regulations and trading) and customer service.
• Our Aim: to bring the best nutrition at the best price.