JOTAFAN

Andrzej Zagórski
ul. Zakopiańska 9
30-418 Kraków
tel. +48 12 269 18 77
fax +48 12 269 18 78
e-mail: biuro@jotafan.pl
www.jotafan.pl

Produkujemy:
– Systemy ważenia drobiu oraz sterowania paszą, wodą i oświetleniem
– Regulatory mikroklimatu w pomieszczeniach inwentarskich i przemysłowych, moduły rozszerzeń
– Regulatory oświetlenia
– Centrale alarmowe z powiadomieniem GSM
– Czujniki temperatury, wilgotności i stężenia dwutlenku węgla
– Energooszczędne oprawy świetlówkowe (dla standardowych świetlówek rurowych) z regulacją natężenia światła
Oferujemy:
– Doradztwo, projektowanie i wykonywanie elektronicznych urządzeń i systemów według indywidualnych wymagań Klienta, montaż i uruchamianie systemów ważenia drobiu.

Производитель электроники для сельского хозяйства:
при разведении домашней птицы и домашнего скота,
при выращивании овощных культур и грибов
Наша фирма производит:
– Системы автоматического взешивания домашней птицы
– Регуляторы микроклимата
– Датчики температуры, влажности, CO2
– Энергосберегающие системы освещения (лампы, регуляторы)

Manufacturer of:
– Poultry weighting systems
– Electronic microclimate regulators for livestock breeding and industrial premises
– Lighting controllers
– Fixtures for fluorescent lamps with regulation of light intensity
– Temperature, humidity & CO2 sensors
JOTAFAN offers:
– Design and manufacture of electronic devices customized according to User requirements