JFC POLSKA

Sp. z o.o.
ul. Białostocka 1, Karpin
05-252 Dąbrówka
tel. +48 29 757 83 77, 757 80 98
fax +48 29 757 82 01
e-mail: info@jfcpolska.com
www.jfcpolska.pl
www.zbiorniki.net

Firma JFC Polska Sp. z o.o. oferuje:
• Poidła do obór wolnostanowiskowych: wannowe, niezamarzające do -30°C, podgrzewane, wylewne,
• Poidła do obór uwięziowych, poidła miskowe, podgrzewane
• Maty legowiskowe, maty na ruszta betonowe
• Przesuwne okna wentylacyjne, siatki przeciwwietrzne,
• Systemy napowietrzania gnojowicy
• Świetliki kalenicowe,
• Hydrauliczne zgarniacze obornika,
• Systemy odchowu cieląt,
• Wanienki do dezynfekcji racic,
• Wanienki do dezynfekcji obuwia,
• Wózki paszowe,
• Wygrodzenia z tworzywa do obór
• Drobny sprzęt zootechniczny
• Certyfikowane oczyszczalnie biologiczne i szamba
• Zbiorniki do dystrybucji paliw oraz AdBlue

Urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń

PROJEKTUJEMY I WYKONUJEMY NA ZLECENIE PRODUKTY Z POLIETYLENU