INDOOR GROUP

INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.
Kamień Duży 4e
14-200 Iława
tel. serwis: 609 510 185, 607 290 580
tel. sprzedaż wysyłkowa: 506 112 439, 605 328 988, 607 234 032
tel. 89 648 77 55
e- mail: zamowienia@indoor.com.pl
indoor.com.pl

Kompleksowe wyposażenie ferm
• Projektowanie i budowa ferm drobiu
• Smoczkowe i miseczkowe systemy pojenia
• Dozowniki leków i witamin
• Systemy sanityzacji wody
• Paszociągi spiralne i pełzakowe
• Gniazda dla stad reprodukcyjnych i towarowych
• Systemy wolierowe
• Systemy wentylacji i schładzania
• Ogrzewanie – nagrzewnice i promienniki
• Komputerowe systemy zarządzania, sterowniki mikroklimatu
• Akcesoria drobiarskie
• Części zamienne (sprzedaż wysyłkowa)
• Serwis