HODOWLA SOI

Hodowla Soi Agroyoumis Polska Sp. z o.o.
ul. Kordeckiego 20
37-420 Rudnik nad Sanem
tel. 61 862 87 84
tel. kom. 500 441 044
e-mail: info@agroyoumis.pl
www.agroyoumis.pl

Hodowla Soi Agroyoumis Polska zajmuje się:
– hodowlą nowych odmian soi, przystosowanych do uprawy w Polsce, również w gospodarstwach ekologicznych;
– produkcją kwalifikowanych nasion soi;
– wprowadzaniem ekskluzywnych odmian soi do płodozmianu.
Oferujemy nasiona następujących odmian soi:
ANNUSHKA – najbardziej wczesna odmiana soi w Polsce
MAVKA – lider wśród uprawianych odmian soi w Polsce
ATLANTA, VIOLETTA, VIORICA, SIMONA, SMUGLYANKA, LAJMA, MADLEN – nowe wysokoplenne i przystosowane do polskich warunków odmiany soi.