Greengage Agrotech

Sir Alexander Robertson Building
The University of Edinburgh
Easter Bush Campus
Midlothian
EH25 9RG United Kingdom
tel. +44 (0) 131 650 8850
e- mail: steven.mitchell@greengage.global
www.greengage.global

Firma Greengage jest jedną z najjaśniejszych gwiazd w sektorze Agro-Technicznym. Jesteśmy zaangażowani w globalny rozwój produkcji żywności poprzez zastosowanie wiedzy o oświetleniu, badań naukowych oraz najnowszej technologii innowacyjnej lamp ledowych, czujników oraz analityki danych.
Czujniki są montowane na tym samym kablu indukcyjnym, który jest wykorzystywany do oświetlania budynków inwentarskich. Tworzy to sieć oświetlenia wraz z siedmioma czujnikami, które są skierowane w stronę zwierząt monitorując krytyczne parametry dla dobrobytu, wydajności oraz środowiska.
Czujniki kontrolują takie parametry jak: temperatura, wilgotność, amoniak, dwutlenek węgla, oświetlenie, akustyka oraz obrazowanie termiczne.
Zapraszamy do stoiska A38 w hali expo na demonstracje naszej nowej linii produktów oraz zobacz na własne oczy jak Greengage potrafi polepszyć wydajność produkcji oraz dobrobyt zwierząt na Twojej fermie.

Greengage is one of the brightest stars in agri-tech committed to solving the increasing challenges in global food production by applying the science of light, research and the latest technology to a range of innovative LED lights, sensors and data analytics.

The sensors clip on to the same induction power cable used for lighting in livestock sheds. This creates an aerial network of lights and seven sensors looking down on the animals; monitoring critical parameters for welfare, productivity and the environment.

Sensors include: temperature, light, humidity, CO2, ammonia, thermal imaging and acoustics.

Visit our stand A38 in the Expo Hall to view working demonstrations of our new product line-up and see for yourself how Greengage can improve productivity and animal welfare on your farm.