PILARDIERE

tel. +33 251 573 102
e- mail: contact@pilardiere.com
www.genial-repro.com
www.pilardiere.eu

Pilardière to innowacyjna francuska firma specjalizująca się w produkcji pasz mineralnych dla przeżuwaczy: proszek, pellet, lizawki – bloki, lizawki – wiadra…
Pilardière jest zaangażowana w dynamiczną procedurę jakości.
Nasz zakład produkcyjny posiada certyfikat GMP +; Jakość i bezpieczeństwo są podstawą naszej działalności w całym procesie produkcyjnym (ścisły dobór surowców, identyfikowalność …).
Pilardière produkuje markę Génial: Génial to innowacyjny minerał paszowy stworzony z najnowszych osiągnięć nutrigenomiki i epigenetyki. Génial ma na celu poprawę wydajności reprodukcyjnej poprzez zmniejszenie luki między 2 AI a poprawą wskaźnika sukcesu AI.

Pilardière is an innovative French company specialized in the production of mineral feed for ruminants: powder, pellets, licking blocks, licking buckets…
Pilardière is committed to a dynamic quality procedure.
Our production unit is GMP+ certified; quality and safety are at the heart of our activity all along production process (strict selection of raw materials, traceability…).
Pilardière produces Génial brand: Génial is an innovative feed mineral created from latest nutrigenomics and epigenetics advances. Génial aims at improving reproduction performances by reducing the gap between 2 AI and improving the rate of successful AI.