FUNDACJA

“Młody Hodowca” na rzecz rozwoju i integracji środowiska młodych hodowców bydła
uL. Poligonowa 28C
18-400 Łomża
tel. kom. 514 281 060
www.mlodyhodowca.pl

Jesteśmy grupą młodych osób, dla których nie jest obce łączenie dobrej zabawy z ciężką pracą. Każdy z nas ma swoje zainteresowania ale łączy nas chęć poszerzania wiedzy o hodowli bydła i możliwość dzielenia się nią. Fundacja „Młody Hodowca” powstała w 2011 roku z inicjatywy osób pasjonujących się hodowlą bydła, z potrzeby czynu dla młodych ludzi. Jako organizacja działająca na rzecz młodzieży pragniemy pomóc rozwinąć skrzydła nie jednemu przyszłemu hodowcy