FOODFAKTY

FoodFakty.pl to platforma wymiany kluczowych informacji przygotowanych przez profesjonalistów dla profesjonalistów. Pozwala „zabieganej” kadrze managerskiej na szybkie i syntetyczne zapoznanie się z nowościami w przepisach prawnych, standardach jakości i bezpieczeństwa, nowych technologiach, badaniach, trendach, ofercie szkoleniowej, poprzez portal, e-mail, komórkę oraz media społecznościowe.
FoodFakty kierowane są do menedżerów firm produkcyjnych, działów jakości oraz kupców sieci handlowych. Są to osoby podejmujące ważne decyzje o zakupach w swoich organizacjach. Nasi czytelnicy to kierownicy działów jakości, laboratoriów, pełnomocnicy do spraw jakości, dyrektorzy jakości, R&D, marketingu, technolodzy, szefowie produkcji, inżynierowie i wyższa kadra managerska.

FoodFakty.pl is food information portal made by professionals for professionals that provides “busy” managers the opportunity to familiarise with the most important market trends, changes in food law and new technologies for quality and food safety. FoodFakty.pl reaches several thousand managers in the food and beverage industry, who make important purchasing decisions in their organizations. Our readers are managers of quality R&D and marketing departments, laboratories, food technologists, directors and senior management staff.