FLOWAIR

Siedziba:
ul. Amona 84, 81-601 Gdynia
Dział Handlowy i adres do korespondencji:
ul. Chwaszczyńska 151 E , 81-571 Gdynia
tel. +48 (58) 627 57 39, fax +48 (58) 627 57 21
e-mail: info@flowair.pl
www.flowair.com

Firma FLOWAIR – ekspert w ogrzewaniu i wentylacji obiektów średnio i wielko-kubaturowych, od wielu lat współpracuje z rolnikami, hodowcami oraz inwestorami dostarczając na rynek aparaty grzewczo-wentylacyjne typu LEO AGRO. Jednostki te są specjalnie zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach środowisk agresywnych oraz o intensywnym zapyleniu powietrza.
FLOWAIR – an expert in heating and ventilation of medium and big cubature buildings, for many years is working with farmers, growers and investors providing to the market LEO AGRO type heating and ventilation units. These units are specially designed for use in harsh conditions of aggressive environments and with intense air pollution.