FeedValid

FeedValid B.V.
Munnikenlandse Maaskade 2
5307 TE Poederoijen
tel.: +31 (0)85 2012100
e-mail: sales@feedvalid.eu
www.feedvalid.eu

FeedValid
FeedValid dostarcza składniki do wydajnego i zrównoważonego żywienia zwierząt, maksymalizując wartość odżywczą surowców i przetwarzając resztki spożywcze w wysokiej jakości granulaty. Nasze zakłady produkcyjne i magazyny w wielu różnych lokalizacjach, pozwalają nam dostarczać produkty w całej Europie i poza nią.
BYDŁO I CIELĘTA
• Białka omijające żwacz (soja, rzepak)
• Surowce na bazie siemienia lnianego, łubinu, grochu itp.
• Wysokoenergetyczne produkty granulowane
• Prażone pełnotłuste ziarna soi
• Surowce wysokobiałkowe o niskiej zawartości żelaza
• Różne rodzaje płatków.
LOCHY, PROSIĘTA, TUCZNIKI
• Ekstrudowane i prażone pełnotłuste ziarna soi
• Wysokowydajne produkty granulowane z żelatynizowaną skrobią
• Preparaty wysokobiałkowe
• Odblokowane ziarna
BROJLERY, NIOSKI, STADA REPRODUKCYJNE
• Ekstrudowane i prażone pełnotłuste ziarna soi
• Wysokiej jakości żelatynizowane produkty skrobiowe
• Ekstrudowane pełnotłuste ziarna soi o maksymalnej strawności
• Wysokotłuszczowe mieszanki czekolady i ciastek.

FeedValid
FeedValid provides ingredients for efficient and sustainable animal feed by maximising the nutritional value of raw materials and processing former foodstuffs into high-quality circular ingredients. Our different production and storage locations enable us to deliver these ingredients throughout all of Europe and beyond.
CATTLE AND CALVES
• Rumen bypass proteins (soya, rapeseed)
• Raw materials based on linseed, lupin, peas, etc.
• High-energy circular products
• Toasted full-fat soya beans
• Iron-poor, high-protein resistant raw materials
• Different types of unlocked flakes.
SOWS, PIGLETS, AND PORKERS
• Toasted and extruded full-fat soya beans
• High-energy circular products with gelatinized starch
• High-protein specialities
• Unlocked grains
BROILERS, REARING STOCK AND LAYING HENS
• Toasted full-fat soya beans
• High-quality gelatinized starch products
• Extruded full-fat soya beans with maximum digestibility
• High-fat chocolate and cookie mixes.