FARMER PTWP

Miesięcznik Farmer
Portal farmer.pl
Portal bezpluga.pl
Serwis gieldarolna.pl

Wydawca Grupa PTWP
Redakcja: Al. Jana Pawła II 29 (IV p.)
00-867 Warszawa
tel. +48 22 550 69 03
fax: +48 22 550 69 01
e-mail: redakcja@farmer.pl, portal@farmer.pl
www.farmer.pl

„Farmer” pierwsze źródło informacji dla sektora rolniczego

Miesięcznik Farmer jest najstarszym polskim czasopismem poświęconym rolnictwu.
Jego początek sięga 1931 roku.
Trzy główne działy – agrotechnika, technika rolnicza i ferma z podziałem na bydło i trzodę chlewną, a także zagadnienia gospodarcze, finansowe i prawne.
Specjalna strefa dla bezorkowców – Bez Pługa.

Farmer.pl – największy zasięg dla sektora agro w Polsce, ponad 900 tyś unikalnych użytkowników.
Codzienne informacje i porady na temat produkcji roślinnej, zwierzęcej, techniki rolniczej, prawa, dotacji i dopłat oraz z biznesu wiejskiego.
Farmer.pl to także serwisy tematyczne o różnych sposobach produkcji, zestawienia porównawcze, galerie zdjęciowe i materiały wideo.

Bezpluga.pl przedstawia fachową wiedzę z zakresu uproszczonej uprawy roli. Jest to strefa dla rolników bezorkowych interesujących się nowoczesnymi techniki siewu i uprawy.