FARMER PTWP

Magazyn „Farmer”
Portal farmer.pl
Wydawca Grupa PTWP
Redakcja: Al. Jana Pawła II 27 (II p.)
00-867 Warszawa
tel. +48 22 550 69 03
fax: +48 22 550 69 01
e-mail: redakcja@farmer.pl, portal@farmer.pl
www.farmer.pl

Magazyn „Farmer” jest najstarszym polskim czasopismem poświęconym rolnictwu. Jego początek sięga 1931 roku.
Posiada trzy główne działy – agrotechnika, technika rolnicza i ferma z podziałem na bydło i trzodę chlewną, a także zagadnienia gospodarcze, finansowe i prawne.
Ma charakter poradnikowy. Przynosi aktualne, wyczerpujące i praktyczne informacje z zakresu rolnictwa. Dziennikarze „Farmera” i eksperci współpracujący z czasopismem zwracają przede wszystkim uwagę na optymalizację produkcji rolniczej i innowacyjne podejście do niej.
Z „Farmerem” współpracują profesorowie, doktorzy i eksperci wyższych uczelni rolniczych, instytutów naukowych i badawczych oraz firm produkcyjnych.
„Farmer” ceni sobie własne zdanie. Jako „partner nowoczesnego rolnika” stawia na innowacyjność. Prezentuje metody wpływające na konkurencyjność i efektywność gospodarstw rolnych, nowatorskie rozwiązania w prowadzeniu upraw i wykorzystaniu techniki rolniczej, a także nowoczesne trendy w hodowli i chowie zwierząt.

Portal farmer.pl jest pierwszym źródło informacji dla sektora agro w Polsce. Prezentuje aktualne informacje i porady na temat produkcji roślinnej, zwierzęcej, techniki rolniczej, prawa, dotacji i dopłat oraz z biznesu wiejskiego.

Farmer.pl codziennie przedstawia ceny produktów rolnych na najważniejszych światowych rynkach, opatrzone komentarzem. Pokazuje ich trendy oraz przedstawia prognozy na najbliższe dni, miesiące i sezony produkcyjne. Z portalem farmer.pl współpracują profesorowie, doktorzy i eksperci wyższych uczelni rolniczych, instytutów naukowych i badawczych oraz firm produkcyjnych.
Farmer.pl to także serwisy tematyczne o różnych sposobach produkcji, zestawienia porównawcze, galerie zdjęciowe i materiały wideo.

Farmer.pl posiada bardzo przejrzysty system komentowania artykułów, możliwość oceny wypowiedzi innych użytkowników, sekcję „Dzieje się” – informacje lokalne, często zgłaszane przez samych czytelników oraz dostępny na stronie głównej formularz kontaktowy „Kontakt24”, za pośrednictwem którego użytkownik może szybko i łatwo wysłać wiadomość do redakcji.