EURALIS NASIONA

Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 1a
60-449 Poznań
tel. 61/ 84 49 140
fax 61/ 84 49 140
e-mail: biuro@euralis.pl
www.euralis.pl

EURALIS Nasiona Sp. z o.o. jest polskim przedstawicielstwem firmy EURALIS Semences. Specjalizuje się w hodowli nasion gatunków roślin rolniczych o najważniejszym w skali Europy znaczeniu gospodarczym: kukurydzy, rzepaku, słonecznika oraz soi i sorgo. Wieloletnie doświadczenie, doskonałe zaplecze hodowlane oraz szeroka sieć punktów doświadczalnych, pozwalają nam coraz lepiej dostosowywać oferowane odmiany do potrzeb lokalnych rynków.
Każdego roku zgłaszamy do badań rejestrowych w COBORU nowe kreacje odmianowe i pod względem liczby rejestrowanych w Polsce odmian kukurydzy jesteśmy w ścisłej czołówce firm hodowlanych.
W swej ofercie posiadamy nasiona kukurydzy, które mogą być przeznaczone do uprawy na kiszonkę. Są to odmiany proponowane w naszym programie OPTImaize. Charakteryzują się one wysokimi plonami suchej masy z hektara, korzystną strukturą plonu – wysoki udział kolb w zakiszanej masie oraz mocnym efektem „stay green”.