ERMAF

Ermaf
Ademco2 GmbH
Hansastrasse 6 – 49504 Lotte (Büren)
Germany
tel 0048 501 024 483
www.ermaf.nl
orders.ermaf@honeywell.com

W dziedzinie rozwiązań oferowanych w hodowli zwierząt, Ermaf ma ponad 45 lat praktycznego doświadczenia na całym świecie z nagrzewnicami, opracowanymi specjalnie do intensywnej hodowli zwierząt, takich jak drób, trzoda chlewna i bydło.
Firma Ermaf opracowała również specjalne nagrzewnice ze stali nierdzewnej, które mają bardzo dobrą reputację na całym świecie, do zastosowań w ogrodnictwie.

Elementy bezpieczeństwa w nagrzewnicach powietrznych Ermaf spełniają najwyższe standardy dzięki zaworom klasy A i kontroli płomienia jonizacji. Urządzenia Ermaf są oczywiście zgodne z normami europejskimi, a także z wymogami krajów spoza Europy.

In the field of animal husbandry applications, Ermaf has more than 45 years of practical experience worldwide with hot-air blowers specially developed for use in intensive livestock breeding such as for poultry, pigs and cattle.
Ermaf has also developed special stainless steel hot-air blowers, which have a very good reputation worldwide, for applications in horticulture.

The safety components in Ermaf air heaters comply with the highest standards due to their Class A valves and ionization flame control. Ermaf devices do, of course, comply with European standards as well as with the requirements of countries outside Europe.