CHOICE GENETICS POLSKA

ul. Spółdzielcza 2/H
64-100 Leszno
tel 65 5294071
e-mail: biuro@choice-genetics.com
www.e-nasienie.pl

CHOICE to jeden z największych na świecie i najbardziej innowacyjnych producentów genetyki trzody chlewnej. W Polsce posiadamy ponadto ultranowoczesne centrum pozyskiwania i sprzedaży nasienia knurów, jedną z największych tego typu placówek.

Na targach zaprezentujemy wprowadzone na rynek w 2019 roku zwierzęta hodowlane najnowszej generacji: loszkę CG36 oraz knura Excelium. Wyznaczają one najwyższe światowe standardy w wymiarach mających największy wpływ na ekonomikę produkcji trzody [plenność, tempo wzrostu, odporność, FCR, mięsność i wartość kulinarna mięsa].

Cechują się ponadto dużymi zdolnościami adaptacyjnymi do różnych warunków chowu oraz przystosowaniem do najnowszych wymagań dobrostanu zwierząt, jak bezuwięziowe kojce porodowe i utrzymanie grupowe. Dzięki temu odpowiadają na współczesne oczekiwania zarówno hodowców, przemysłu mięsnego i konsumentów.