AQUABLEND

ul. Partyzantów 8/55
80-425 Gdańsk
tel. kom. 507 061 008
e-mail: biuro@aquablendpolska.com
www.aquablendpolska.com

Nasza misja:
Wdrażanie nowoczesnych technologii żywieniowych, celem ograniczenie nakładów pracy hodowców, przy jednoczesnej optymalizacji wyników produkcyjnych.
Nasze produkty:
Poza gamą dodatków mineralnych. witaminowych i ziołowych przeznaczonych dla krów mlecznych i podawanych wraz z wodą pitną – metoda AquaBlend, proponujemy oryginalne rozwiązania z dziedziny chowu cieląt Niemiecki firma Holm & Laue: Igloo indywidualne i grupowe, dystrybutor mleka dla cieląt – Milktaxi (Taksówka Mleczny), automat do odpajania cieląt – HL 100, System Zarządzania Siarą – ColoQuick oraz holenderski preparat mlekozastępczy – Tentofok (firma Tentego).