AGRO SERWIS

ul. Świętokrzyska 20,
00-002 Warszawa,
tel./fax 22 827-24-01
e-mail: agroserwis@agroserwis.pol.pl
www. agroserwis.pol.pl

AGRO SERWIS
Ogólnopolski dwutygodnik ukazujący się od 1992 r.

• adresowany do rolników, przedsiębiorców i wszystkich działających nowocześnie
• prognozy produkcyjne i rynkowe, nowe regulacje prawne, ceny, oferty firm rolniczych i banków, informacje ze świata i z UE
• dla prenumeratorów bezpłatne poradniki ukazujące się cyklicznie