Agro-Sorb

Biopharmacotech Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Gruszowa 47
42-215 Częstochowa
tel. 34/ 366 54 49

Biopharmacotech zajmuje się wytwarzaniem innowacyjnych produktów: BIOSTYMULATORÓW wzrostu roślin. Produkty wytwarzane są przy zastosowaniu zaawansowanych technologii. Zawarte w BIOSTYMULATORACH firmy Biopharmacotech biologicznie aktywne WOLNE AMINOKWASY L- uzyskuje się w procesie hydrolizy enzymatycznej.

Produkty zwiększają plon oraz powodują jego:
– wyrównanie,
– zwiększają liczbę łuszczyn,
– wzmagają rozwój systemu korzeniowego,
– polepszają wykorzystanie składników pokarmowych z pożywek nawozowych,
– wspomagają regenerację po okresach stresowych.
Przebadane w polskich warunkach klimatycznych.

Biopharmacotech is a manufacturer of innovative products: plant growth biostimulators. The products are manufactured by using of advanced technology. Biologically active free amino acids L- included in biostimulators of Biopharmacotech are obtained in the process of enzymatic hydrolysis.

Products increase yield and cause its
– equalization,
– increase the number of pods,
– enhance root development,
– improve the utilization of nutrients from fertilizer nutrients,
– enhance recovery after periods of stress.
Products were tested under Polish climatic conditions.